Şartname

7. GÜZEL ORDU ÖYKÜ YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ1) HAKKINDA

Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü yarışmalarla bireylerin toplumsal konularda farkındalığını arttırmak, cesaretlendirmek, motive etmek, yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir etmek üzere bu yarışmaları düzenlemektedir.

Yarışmalarımızın birinci yılında ‘’Karadeniz’’, ikinci yılında ‘’Çocuk Hakları’’, üçüncü yılında ‘’Kadın Hakları’’, dördüncü yılında ‘’Adalet’’ beşinci yılında‘’Dalga’’ ve altıncı yılında “Kıyısında” konuları işlenerek sanat aracılığıyla farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

2) TARİHLER

Başvuru başlangıç tarihi
01. 11. 2023

Başvuru bitiş tarihi
31.12.2023

Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih
31.01. 2024

3) KONU

Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı 7.Öykü Yarışmasının konusunu ‘’Aidiyet’’ olarak belirlemiştir.

AİDİYET
İnsan, kendi yazdığı bahtiyar ve hazin tarihinde bu kelimeye pek çok duygusunu taşıttı. Kimisi için adını dahi koyamadığı bir dürtüydü aidiyet, farkına varmaksızın bütün düşünce ve inanışlarını şekillendirdi. Kimisi için kendi varlığını anlamlandırmanın tek çıkar yoluydu, ömrünü kendi icat etmediği kabuller üzerine kurdu. Kimisi kabullenemedi aidiyeti, kimi teslim olmak zorunda kaldı, kimi ise içine doğduğu bu duvarları yıkıp geçti ve yeni yolculuklara atıldı.

Aidiyet; sancısı ve kaygısıyla, ümidi ve neşesiyle, korkusu ve isyanıyla her insanın öyküsünde kendine bir yer buldu, tam da bu yüzden her öyküde bir meseleye dönüştü.

Peki senin için ne demek aidiyet?
Bize aidiyet ile ilgili öykünü anlatır mısın?

4) BAŞVURU KOŞULLARI

4.1 . Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
4.2 Yarışmaya katılacak öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
4.3 Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.4 Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
4.5 Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu öyküler kitap haline getirilir.

5) YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERDE ARANACAK ŞARTLAR

5.1 Öykünün konusu açıklaması yapılan ‘’AİDİYET’ konusu ile alakalı olmalıdır. Türkçe yazılmalıdır. Türk dilinin özgünlüğü korunarak 5.000 ile 15.000 karakter (600-2000 sözcük) arasında yazılmış olmalıdır.
5.2 Yarışmacılar eserlerini; www.gooykufest.org web sitemiz üzerinden başvuru formunu doldurarak online olarak göndereceklerdir.
5.3 Dosyanın sol üst köşesinde sadece yarışmacının rumuzu yer almalıdır. Rumuz anlam taşımayan sayı ve harflerden, 6 (Altı) karakterle oluşacak şekilde belirlenebilir. (Örnek: A22Y1Z – DRM292 gibi)
5.4 Finale kalan eserlerin yayın hakkı 5 (beş) yıl süre ile Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı’na devredilmiş sayılacaktır.

6) ÖDÜLLER

Birinciye: 10.000 TL + Plaket
İkinciye: 7.500 TL + Plaket
Üçüncüye: 5.000 TL + Plaket
Jüri Özel Ödülü: Hep Kitap’tan 2.500 TL değerinde hediye çeki

7) ÖDÜL TÖRENİ

Ödül törenin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır. Yurt dışından katılanlar hariç ödülü hak edip dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü olan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti
olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül vakıf uhdesinde kalır.

8) ÖZEL KOŞULLAR

8.1 Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, öykünün yasal sahibi olmalıdır.
8.2 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
8.3 Vakıf, yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve basılı materyallerde eserle birlikte Vakıf logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.
8.4 Maddi ödüller ödül töreninden sonraki iki ay içinde kazanan yarışmacıların banka hesabına yatırılır.

9) ÖN SEÇİCİ KURUL

  • NERMİN YILDIRIM -Yazar
  • SİBEL ORAL- Yazar
  • SİBEL SEZER -Yan Pasaj Yayınevi, Yayın Yönetmeni
  • ÜMRAN ÖZBALCI – Hep Kitap, Yayın Koordinatörü
  • OYA AKMAN –Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı

10) SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ VE DUYURULAR

10.1 Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri Vakfımızın sosyal medya hesaplarından ve www.gooykufest.org web sitemizden takip edebilirler.

Instagram.com/gzlordu
Facebook.com/gzlordu
Twitter.com/gzlordu
www.gooykufest.org
www.gzlordu.org

10.2 Ödül töreni gecesinin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

11)

Bu şartname 11 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.