Derneğimiz

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği

Vizyon

Derneğimiz insan hakları evrensel beyannamesi’nin 27. Maddesinde yer alan ‘’Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.’’ beyanını esas alır.

Derneğimiz , gençlerin akademik araştırmalar ve sanatsal pratiklerle toplumsal hayatta insiyatif almalarını desteklerken kültürel, çoğulcu, eşitlikçi, dinamik ve sürdürülebilir bir kültürel alan yatratılması için çalışmalarını gerçekleştirir.

Misyon

Derneğimiz, kültür, sanat ve toplum anlamında gerçekleştirilen akademik çalışmaları, sanatın dil engelini aşabilen gücüyle yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda işbirlikleri kurmayı, ortak projeler sayesinde karşılıklı öğrenimi ve deneyim paylaşımını desteklemektedir.

Derneğimiz çalışmalarını kurgularken gençlerin kültürler arası diyalog , sosyal içerme, sanat ve toplum ilişkisini geliştirme alanlarında desteklenmesini öncelik olarak belirlemektedir.

Derneğimiz bu hedefleri gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapmayı hedeflemektedir;

  • Gençlik, sanat ve toplum konularında akademik araştırmalar,
  • Yerel ve küresel alanda atölyeler, seminerler, eğitim kursları gerçekleştirmek,
  • Yerel ve Uluslararası işbirliği proğramları kapsamında ortaklıklar kurmak, (Avrupa Komisyonu Proğramları, AB Sivil Düşün, Birleşmiş Milletler Programları vb.)
  • Gösteri sanatları alanında (performans, sahne sanatları, görsel sanatlar) sanatsal üretimler gerçekleştirmek,
  • Yetenekli genç sanatçıları, dezavantajlı gençlik guruplarını desteklemek için eğitimler, atölyeler, dayanışma ve sosyal diyalog etkinlikleri düzenlemek,
  • Sanat okur yazarlığını arttıracak etkinlikler düzenlemek,
  • Yetenekli genç sanatçıların ve dezavantajlı gençlik guruplarının sanatsal üretmlere erişimini kolaylaştırmak.