Öykü Yarışması

Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü yarışmalarla bireylerin toplumsal konularda farkındalığını arttırmak, cesaretlendirmek, motive etmek, yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir etmek üzere bu yarışmaları düzenlemektedir.

Yarışmalarımızın birinci yılında ‘’Karadeniz’’, ikinci yılında ‘’Çocuk Hakları’’, üçüncü yılında ‘’Kadın Hakları’’, dördüncü yılında ‘’Adalet’’ beşinci yılında ‘’Dalga’’ ve altıncı yılında “Kıyısında” konuları işlenerek sanat aracılığıyla farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

Bu yılın konusu aidiyet olarak belirlenmiştir.